Od 1 października 2018 r. uległy zmianie kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1 października 2018 r. uległy zmianie kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Po zmianach próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wynosi:

- 701 zł  dla osoby samotnie gospodarującej,

-  528 zł na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł.

wstecz

Powrót do topu strony